REGULAMENT CONCURS ( CU PREMII CADOU SI REDUCERI )

“DESCHIDEREA NOULUI MAGAZIN AgroPro Shop - Slatina ” - PENTRU MAGAZIN 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv cu premii „

“DESCHIDEREA NOULUI MAGAZIN AgroPro Shop - Slatina ” 

 este SC EURODINAMIC SRL  SRL, cu sediul în BREASTA, Str. MORII,NR 28 , Jud. Dolj  CUI RO 16023680, J16/1969/2003. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. 

Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.agropro.ro şi este disponibil şi la magazinul nou deschis din Slatina , str . Ecaterina Teodoroiu, nr 44 , Jud. Olt .

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook, Youtube sau orice alt site/canal de socializare/internet. 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

Concursul „

“DESCHIDEREA NOULUI MAGAZIN AgroPro Shop - Slatina ” 

” se desfăşoară în perioada 21 August-  4 Septembrie  2020, in noul magazin deschis in str Ecaterina Teodoroiu , nr 44 B, Slatina , Jud Olt 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Promotiile de deschidere a noului magazin se vor desfasura in  noul magazin deschis in str Ecaterina Teodoroiu , nr 44 B, Slatina , Jud Olt 

Orice persoana care indeplineste conditiile de participare la concurs poate veni la noul magazin in timpul programului de lucru ( Luni - Vineri intre orele 9;00-18;00 , Sambata intre orele 9;00-13;00 ) și este nevoit :

  • sa faca cumparaturi de minim 100 lei in magazin 

  • sa completeze un formular cu datele personale ( Nume complet , adresa , nr de telefon 
  • sa semneze consimtamantul de prelucrare a datelor personale 

Câștigătorul va fi desemnat in data de 05 Septembrie 2020  ora 18;00, utilizându-se site-ul random.org. Extragerea va fi înregistrata și va fi făcuta publica pe pagina de Facebook EURODINAMIC. 

Angajații EURODINAMIC  nu pot participa la concurs. 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiile constau in ; 

-   castigarea unui  MOTOCULTOR AGROPRO HS 500  ,prin tragere la sorti ,  avand valoarea de 1400   lei. (TVA inclus) 

-  in perioada concursului oricine face cumparaturi de minim 100 lei va beneficia de o reducere de 10% la toate produsele din magazin 

-  primii 100 de cumparatori ce fac cumparaturi  din magazin  in valoare de minim 100 lei vor primi cadou o lanterna AgroPro in valoare de 30 lei ( TVA inclus)

Premiile  nu poate fi convertite în bani.    

Contravaloarea impozitului aferent premiului, potrivit prevederilor fiscale legale in vigoare va fi suportata de catre SC EURODINAMIC SRL . 

SC EURODINAMIC SRL va suporta eventualele costuri legate de transport. Premiul concursului se va distribui numai pe teritoriul Romaniei. 

În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact, se retrage din concurs sau renunţă la premiu, EURODINAMIC SRL îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. 

Numele câştigătorului concursului va fi anunţat pe pagina Facebook EURODINAMIC 

www.facebook.com/agropro.ro

SECŢIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, persoane majore (care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului), cu capacitate de folosinta si de exercitiu deplina si neafectata, cu excepţia angajaţilor SC EURODINAMIC  SRL. 

Concursul este organizat si se desfasoara in cadrul magazinului nou deschis .

În cazul constatării oricaror acte/fapte de incalcare a prezentului regulament, pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi. 

Potentialilor participanti nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirect, suplimentara, iar participarea la concurs este gratuita. 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt premise fara autorizare actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care serviciul/produsul l-a avut anterior desfasurarii campaniei. 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

EURODINAMIC  SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

EURODINAMIC  va  solicita participantilor la concurs date cu caracter personal, dar numai cu acordul scris al acestora .

Datele cu caracter personal ale castigatorului sunt prelucrate în scopul contactării acestuia în vederea predarii/livrării premiului și în vederea emiterii documentelor fiscale aferente. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va informam ca subscrisa nu va putea să livreze produsele si să emită dovezile fiscale. 

Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația dintre părți și obligațiile legale conform art. 319 Cod fiscal si Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. În temeiul obligației legale, datele dvs. cu caracter personal prevăzute în documentele fiscale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani. Datele de contact vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data primirii bunului. 

Datele cu caracter personal vor fi divulgate autorităților fiscale, departamentului contabil precum și angajaților cu atribuții de prelucrare a datelor în ce privește emiterea facturilor fiscale și livrarea comenzilor. 

Datele nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare. 

Vă aducem la cunoștința ca aveți urmatoarele drepturi:  

- dreptul de a avea acces la datele dvs.; - dreptul de a solicita rectificarea datelor; - dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor: -dreptul de a solicita ștergerea datelor; -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor); - dreptul de a va opune prelucrării; - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere adresata subscrisei, la sediul nostru din : Com. Breasta , Morii,  nr. 28, jud. Dolj. 

În situația în care considerati ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresati cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.agropro.ro şi poate fi consultat şi în forma tipărită la sediul punctului nostru de lucru din Str. Ecaternia Teodoroiu , nr 44 B , Jud OLT

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii competente, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea romana, care le-au fost încalcate. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. 

Regulament întocmit în data de 10 August 2020. 

SC EURODINAMIC  SRL prin reprezentantul legal IONESCU OVIDIU